Cursul oferă elevilor cunoștințe privind realizarea lucrărilor de bază electrice necesare domeniului electronică - automatizări.
Cursul se adresează elevilor din clasa a IX a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări.

Acest curs de instruire practică se parcurge doar în perioada desfășurării cursurilor online.
Cursul se adresează elevilor din clasa a IX a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări și electric.

Cursul oferă elevilor cunoștințe privind realizarea instalațiilor electrice necesare domeniului electronică - automatizări.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări.

Acest curs de instruire practică se parcurge doar în perioada desfășurării cursurilor online.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări

Acest curs de instruire practică se parcurge doar în perioada desfășurării cursurilor online.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electric.