Acest curs de instruire practică se parcurge doar în perioada desfășurării cursurilor online.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electric.

Acest curs de instruire practică se parcurge doar în perioada desfășurării cursurilor online.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări

Cursul oferă elevilor cunoștințe privind realizarea instalațiilor electrice necesare domeniului electronică - automatizări.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări.