Cursul oferă elevilor cunoștințe privind realizarea instalațiilor electrice necesare domeniului electronică - automatizări.
Cursul se adresează elevilor din clasa a X a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări.