Materialul prezentat oferă profesorilor care doresc să lucreze pe platforma MOODLE cunoștințe privind personalizarea unui curs precum și  adăugarea activităților și resurselor necesare unui curs. Deoarece sunt tratate doar aspectele de bază, materialul se adresează profesorilor începători care administrează un curs pe o platformă MOODLE.